Vítejte na stránkách Městské knihovny ve Slavkově u Brna


Zámek Slavkov - Austerlitz - Město Slavkov u Brna - Aktuality ze Slavkova a okolíHistorie Městské knihovny ve Slavkově u Brna

Z historie knihovny je nám známo tolik:

Když se v roce 1862 stavěla slavkovská stará škola (dnešní budova pošty), bylo pamatováno na více místností. V místnosti na rohu Husovy ulice a Palackého náměstí bylo tzv. „kasino“, do něhož chodili občané čeští i němečtí, četly se časopisy české i německé. Později si němečtí občané založili své „kasino“, takže ve staré škole zůstala pouze společnost česká, v níž vznikla myšlenka na založení čtenářského spolku. Tuto myšlenku uskutečnili starosta města Jan Koláček a učitel Josef Mazánek. Stanovy spolku byly úřady schváleny a dne 3. dubna 1866 byla svolána první schůze Českého čtenářského spolku, při níž byl zvolen za ředitele spolku J. Valníček, místoředitelem J. Mazánek, pokladníkem J. Ličman a za knihovníka H. Berka.

Začátky spolku byly těžké. Členové si platili jeden zlatý a mimo to si každý musel donést svou židli. Rovněž na topení, světlo a úklid se skládali. Řádného měsíčního příspěvku 25 krejcarů bylo používáno na předplacení časopisů. Koncem roku 1866 měl spolek 42 členů, ale již následujícího roku 65 členů, v roce 1873 devadesát členů. V roce 1879 byl připojen ke čtenářskému spolku hudební spolek „Svatopluk“. Byly pak pořádány zábavní podniky (divadla, kabarety apod.). Roku 1909 byl změněn Čtenářský spolek ve Slavkově na Občanskou besedu. Za první světové války byli podporováni ranění vojáci a byla zřízena knihovna pro místní vojenskou nemocnici.

V roce 1918 převzalo město Slavkov spolkovou knihovnu Občanské besedy a umístilo ji do školní budovy (na dnešním Komenského náměstí). Knihovna Občanské besedy se stala základem pro Obecní veřejnou knihovnu města Slavkova, která byla založena v 1920. V roce 1929 byla přestěhována do dvou místností na radnici, v jedné byla veřejná čítárna a ve druhé sklad knih. V třicátých letech měla knihovna přibližně 3000 svazků. V této době řídila knihovnu knihovní rada, jejímž předsedou byl J. Pluskal, jednatelkou R. Mazánková a knihovníky A. Šust a F. Bílek

V poválečných letech se knihovna stala součástí jednotné soustavy knihoven. Do konce roku působila jako knihovna okresní, po tomto roce jako městská a středisková. V té době byla přestěhována na zámek, kde se nachází dodnes. Postupně byla řízena a spravována různými subjekty – Městským národním výborem ve Slavkově u Brna, Okresní knihovnou ve Vyškově, po roce 1990 Městským úřadem ve Slavkově u Brna, Městským kulturním střediskem a nyní je organizační složkou Zámku Slavkov – Austerlitz (dříve Historické muzeum ve Slavkově u Brna).

V minulosti (zhruba do roku 1992) do okruhu působnosti městské knihovny spadaly i místní veřejné knihovny v okolních obcích – Heršpicích, Hodějicích, Holubicích, Kobeřicích, Němčanech, Nížkovicích, Vážanech nad Litavou a Velešovicích, kterým byla poskytována především metodická pomoc.

V roce 2000 byly položeny základy postupné automatizace provozu knihovny, bylo zřízeno internetové připojení (za finančního přispění Ministerstva kultury ČR v rámci programu „Rozvoj informačních služeb knihoven“), knihovna byla reorganizována (dvojí stěhování). V roce 2012 došlo, taktéž na základě grantu MK ČR, k rozšíření a modernizaci knihovnického systému a propojení knihovního katalogu s katalogem Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově, takže nové tituly se již dají vyhledat i na internetu - www.kkdvyskov.cz

Knihovna spolupracuje především se školami všech typů, pro které organizuje kulturní a vzdělávací pořady. Pro ně i pro ostatní občany města pak poskytuje celou řadu knihovnických služeb. Od roku 1990 je institucionálním členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků.


Zpět na hlavní stránku