Služby Městské knihovny ve Slavkově u Brna


Městská knihovna ve Slavkově u Brna je veřejnou univerzální knihovnou, která poskytuje své základní i speciální knihovnické služby v prostorách zámku ve Slavkově u Brna. Zajišťuje všeobecnou a demokratickou dostupnost informací všem občanům v souladu s přijatou Listinou lidských práv a svobod, umožňuje rovný přístup občanům ke kulturním hodnotám obsažených v systematicky budovaných knihovních fondech a podporuje kulturní a vzdělanostní rozvoj obyvatelstva, rozvoj tvůrčí práce člověka a jeho kontinuity s historickými tradicemi.


Knihovna je od roku 1998 součástí kulturní organizace Zámek Slavkov - Austerlitz (dříve Historické muzeum ve Slavkově u Brna). Uživatelům (čtenářům) je k dispozici cca 15 tisíc svazků beletrie a odborné literatury a od roku 2001 také připojení na internet. Tyto služby však představují pouze základ vykonávaných činností. Tak jako v jiných knihovnách mohou i naši čtenáři využívat následujících služeb:Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo projeví zájem o nabízené služby. Předpokladem je dodržení knihovního řádu, který stanoví podmínky užívání knihovny.


Služby jsou poskytovány po zaplacení ročního zápisného, které v současné době činí 100 korun pro výdělečně činné občany, ostatní uživatelé zaplatí 50 korun. Nadstandardní služby, které se rozhodne uživatel využít, jsou za úhradu.Zpět na hlavní stránku