Vítejte na stránkách Městské knihovny ve Slavkově u Brna


Zámek Slavkov - Austerlitz - Město Slavkov u Brna - Aktuality ze Slavkova a okolíCENÍK služeb a poplatků v Městské knihovně ve Slavkově u Brna

Zápisné:

100 Kč
50 Kč
(děti, studenti, důchodci)
* * * * *

Upomínky:

20 Kč - 1. upomínka
30 Kč - 2. upomínka
80 Kč - 3. upomínka (s návratkou)
80 Kč - doporučený dopis (tzv. předsoudní upomínka)
* * * * *

Jednorázové půjčovné:

20 Kč - knihy (max. 5 svazků)
10 Kč - časopisy (max. 10 ks)
* * * * *

Vystavení náhradního čtenářského průkazu (při ztrátě):

10 Kč
* * * * *

Ztráta dokumentu (knihy, časopisu):

Vedle náhrady ve výši pořizovací hodnoty (+ až 50 % příplatek podle závažnosti ztráty) za ztracený, zničený či poškozený dokument
se platí 50 Kč za manipulační úkony spojené s uvedením nového dokumentu do výpůjčního procesu.
Pokud byly odeslány upomínky, je nutné zaplatit i tyto.
* * * * *

Tisk z počítače:

3 Kč - 1 strana černobílého tisku
7 Kč - 1 strana barevného tisku
30 Kč - celostránkový barevný obrázek, fotografie
* * * * *

Meziknihovní výpůjční služba:

70 Kč - kniha (úhrada poštovného při vracení do půjčující knihovny)
xx Kč - kopie článků (cena dle ceníku dodavatele + poštovné)


Zpět na hlavní stránku